Naziv Datum Medij Dokument
Obvestilo o sklenitvi dodatka št. 3 k pogodbi o opravljanju skrbniških storitev za krovni sklad NLB Skladi

28. 11. 2011

Finance Prenesi PDF
Obvestilo o objavi povzetka polletnega poročila krovnega sklada

01. 08. 2011

Finance Prenesi PDF
Obvestilo o imenovanju člana nadzornega sveta družbe NLB Skladi, d.o.o

22. 04. 2011

Finance Prenesi PDF