Naziv Datum Medij Dokument
Obvestilo o spremembi v nadzornem svetu družbe NLB Skladi, d.o.o

30. 12. 2020

Prenesi PDF
obvestilo o sklenitvi dodatka k Pogodbi o opravljanju skrbniških storitev za račun Krovnega sklada NLB Skladi

08. 10. 2020

Prenesi PDF
Obvestilo o prejemu odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev

18. 02. 2020

Prenesi PDF