Naziv Datum Medij Dokument
Obvestilo o spremembi članov uprave družbe NLB Skladi, upravljan

29. 12. 2009

Finance Prenesi PDF
Obvestilo o sklenitvi dodatka št. 2 k pogodbi o opravljanju skrb

05. 11. 2009

Finance Prenesi PDF
Javno obvestilo o dopolnitvi pravil upravljanja krovnega sklada

03. 11. 2009

Finance Prenesi PDF
Povzetek nerevidiranega polletnega poročila vzajemnega sklada NL

12. 08. 2009

Prenesi PDF
Obvestilo o objavi povzetkov polletnih poročil krovnega sklada N

12. 08. 2009

Finance Prenesi PDF
Povzetek nerevidiranega polletnega poročila krovnega sklada NLB Skladi

12. 08. 2009

Prenesi PDF
Dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev za oblikovanje p

10. 08. 2009

Finance Prenesi PDF
Obvestilo o vpisu namestnika predsednika nadzornega sveta družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., v sodni register

09. 07. 2009

Finance Prenesi PDF
Obvestilo o sklenitvi dodatka št. 9 k pogodbi o opravljanju skrb

28. 04. 2009

Finance Prenesi PDF
Objava povzetkov revidiranih letnih poročil 2008 vzajemnih sklad

20. 04. 2009

Finance Prenesi PDF
Revidirano letno poročilo družbe NLB Skladi, d.o.o., za leto 200

10. 04. 2009

Ajpes Prenesi PDF
Javno obvestilo o spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada

03. 04. 2009

Finance Prenesi PDF